Anrhegion Cymraeg/Welsh Gifts

Gan ein bod ni yn byw ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru, rydan ni wrthi'n creu casgliad o anrhegion Cymraeg, weid eu ysbrydoli gan ein amgylchfa. Dyma beth sydd ganddon ni ar hyn o bryd... 

 

As we live and work in North Wales , we are creating a collection of particularly Welsh gifts, inspired by our surroundings. Here's what we have at the moment...